بلندگو کاروزریا Carozeria CRX-6925

بلندگو خوب و ارزان کاروزریا مدت هاست که در زمینه تولید محصولات صوتی بوده است و توانسته با نگه داشتن

بلندگو کاروزریا Carozeria CRX-6940

بلندگو خوب و ارزان کاروزریا مدت هاست که در زمینه تولید محصولات صوتی بوده است و توانسته با نگه داشتن

بلندگو کاروزریا Carozeria CRX-9613

همیشه در هنگام نصب یک رادیو پخش چه بصورت کارخانه ای وچه با پخش های بازار برای شنیده شدن صدای